Make your own free website on Tripod.com
Czech and German version are here.

Welcome to
Karel Kysilka's
Home Page

Back to my HOMEPAGE

Karel Kysilka:

Příběhy staletí

(Dějiny našeho rodu 1535 - 1948)

Bezmála již tomu bude deset let, když jsem si prohlížel v dokladech mého tatínka krasopisně provedený rodokmen naší rodiny Kysilků, který počínal, či vlastně končil v tak daleké minulosti na počátku 19. století.

A předtím bylo temno!
Temno tak děsivé a vzrušující, že mne neustále vábilo a přitahovalo.
Pokusil jsem se tím šerem dávných věků proniknout. Strávil jsem v archivech a knihovnách desítky, ba i stovky hodin, další hodiny si vyžádalo třídění údajů a konečně práce na vlastním textu, který jsem neustále doplňoval a rozšiřoval. Nikdy asi nebude zcela úplný. Při svých návštěvách doma jsem předkládal otci nová a nová pokračování - stal se mým prvým čtenářem, recenzentem a kritikem. Těšil se vždy na každou novou stránku, na každou novou kapitolu.Původně jsem měl v úmyslu ukončit rodinnou kroniku líčením osudů jeho rodičů, kde mě měl být nápomocen již i svými vzpomínkami. Tohoto posledního pokračování však mu ale nebylo souzeno se dočkat. Po jeho smrti jsem dopsal kapitolu o tatínkově mládí až do roku 1948. Myslel jsem, jak ho znám,že to bude snadné, a přece tato část byla tou nejobtížnější.
Chtěl bych se poklonit jeho památce i památce všech těch obyčejných lidí pěti uplynulých staletí, kteří vytvářeli budoucnost nejen mou, ale vlastně celého národa.
Naučil jsem se vážit si jejich práce, obdivoval jsem se jejich těžkým osudům. Snad jsem i částečně pochopil smysl a tajemství života.
Napajedla, leden 1996

Back to my HOMEPAGEKarel Kysilka

Copyright © 1995, Karel Kysilka, Last Updated - 24.9.1997 14:57:19