Make your own free website on Tripod.com

pt.gif (159 bytes)Home
pt.gif (159 bytes)Organizace
pt.gif (159 bytes)Členové
pt.gif (159 bytes)Naše akce
pt.gif (159 bytes)Co připravujeme
pt.gif (159 bytes)Aktuality
pt.gif (159 bytes)Kongres
pt.gif (159 bytes)Links
pt.gif (159 bytes)English

svu_nadpis.gif (2589 bytes)

svu.gif (827 bytes)

svu_brno.gif (2535 bytes)
 

pt.gif (159 bytes)Stránky SVU Washington
pt.gif (159 bytes)Vzpomínka na 18. Světový kongres SVU v Brně
pt.gif (159 bytes)Rezoluce SVU z Plenárního zasedání u příležitosti konání 20. Světového kongresu SVU
pt.gif (159 bytes)O Zlíně ve Washinmgtonu
pt.gif (159 bytes)Obrazová galerie z kongresu

Nové webové stránky SVU Washington - www.svu2000.org

Společnost pro vědy a umění ( Czechoslovak Society of Arts and Sciences, Inc.) je kulturní, nestranickou a neziskovou organizací, založenou   na principech svobodného poznávání pravdy a vědomostí, navazování kontaktů mezi lidmi a volné výměně a šíření názorů.

SVU sdružuje vědce, pedagogy, umělce, spisovatele a další jednotlivce na celém světě, které, ať pro svůj  původ nebo vzhledem ke svým zájmům a činnostem, spojuje zájem o Českou a Slovenskou republiku, jejich národy, historii, kulturu a ekonomiku.


Datum poslední úpravy: 30.11.2000
karel.kysilka@post.cz