Make your own free website on Tripod.com

pt.gif (159 bytes)Home
pt.gif (159 bytes)Organizace
pt.gif (159 bytes)Členové
pt.gif (159 bytes)Naše akce
pt.gif (159 bytes)Co připravujeme
pt.gif (159 bytes)Aktuality
pt.gif (159 bytes)Kongres
pt.gif (159 bytes)Links
pt.gif (159 bytes)English

svu_nadpis.gif (2589 bytes)

svu.gif (827 bytes)

svu_brno.gif (2535 bytes)
pt.gif (159 bytes)Stránky SVU Washington
pt.gif (159 bytes)Vzpomínka na 18. Světový kongres SVU v Brně
pt.gif (159 bytes)Rezoluce SVU z Plenárního zasedání u příležitosti konání 20. Světového kongresu SVU
pt.gif (159 bytes)O Zlíně ve Washinmgtonu
pt.gif (159 bytes)Obrazová galerie z kongresu

Nové webové stránky SVU Washington - www.svu2000.org

Ludwig Blum
(1891 Brno - 1974 Jerusalem)

Malíř Ludwig Blum se narodil v  židovské rodině v Líšni. Po české obecné škole navštěvoval německé gymnázium v Brně a po maturitě se měl věnovat obchodu. Živý kolorit brněnských zákoutí, tržišť a malebná krajina kolem města probudila v Ludvíkovi umělecké nadání. V r. 1911 začal studovat malířství u Davida Kohna ve Vídni a navštěvoval Akademii. Jeho malování nepřerušila ani válka. Narukoval a po čase se stal, dnes bychom řekli, válečným zpravodajem - malířem. V roce 1920 absolvoval pražskou Akademii u prof. Thiela a vydal se na studijní cestu po západní Evropě. V roce 1923 se poprvé vydal do Palestiny. A maloval - města, krajiny, poušť, stavby,karavanu velbloudů - snažil se zachytit místa prosycená historií. Jeho obrazy jsou plné pastelových barev - šedozelené domy, narůžovělé stráně, žlutý písek, bílošedé domy, zelená pole kibuců, blankytná modř Středozemního moře. je mistrem kompozice - mohutný celek krajiny, moře, či vzdáleného panoramatu města je protkán drobnými detaily - drobnými vlnkami, zrníčky písku, popelavě šedými kameny.

Blum se trvale usadil v Palestině, oženil se zde, zatímco sourozenci zůstali v Československu. Nad Evropou se stahovaly mraky fašismu, naposledy Blum navštívil rodné Brno v roce 1937. Po válce se věnoval práci pro nový Izrael. Vystavoval v 50. letech v New Yorku, Philadelphii, Paříži a Jeruzalémě, ale mezinárodního uznání se mu dostalo až po jeho smrti r. 1974.

(zpracováno podle katalogu výstavy L. Bluma v Moravské galerii v Brně r. 1995 - autorka Jitka Sedlářová)

Některé z Blumových obrazů jsou v majetku Židovského muzea v Praze

Obrazová galerie z odhalení pamětní desky v Brně - Líšni.

Internetové zdroje:

Život a dílo Ludwiga Bluma
Blum Ludwig
Pohled na Jeruzalem z r. 1954
Mayanot Gallery - Ludwig Blum
Mayanot Gallery - Ludwig Blum Catalogue
Mayanot Gallery - On the Way to the Dead Sea

Šířeji o židovském a izraelském malířství:
Stern Fine Art Gallery - Jewish and Israeli Artists

Zpráva v MF Dnes
Odhalení pamětní desky L. Blumovi na jeho rodném domě v Brně-Líšni dne 17.10.2000


Datum poslední úpravy: 30.11.2000
karel.kysilka@post.cz