Make your own free website on Tripod.com

pt.gif (159 bytes)Home
pt.gif (159 bytes)Organizace
pt.gif (159 bytes)Členové
pt.gif (159 bytes)Naše akce
pt.gif (159 bytes)Co připravujeme
pt.gif (159 bytes)Aktuality
pt.gif (159 bytes)Kongres
pt.gif (159 bytes)Links
pt.gif (159 bytes)English

svu_nadpis.gif (2589 bytes)

svu.gif (827 bytes)

svu_brno.gif (2535 bytes)
pt.gif (159 bytes)Stránky SVU Washington
pt.gif (159 bytes)Vzpomínka na 18. Světový kongres SVU v Brně
pt.gif (159 bytes)Rezoluce SVU z Plenárního zasedání u příležitosti konání 20. Světového kongresu SVU
pt.gif (159 bytes)O Zlíně ve Washinmgtonu

Nové webové stránky SVU Washington - www.svu2000.org

Fotoreportáž

  Pocta Ludwigu Blumovi,
  malíři Jerusalema, 17. říjen 2000

Brno - Líšeň

Slavnostní zasedání v zámku v Líšni

Malířova dcera, paní Dora Blum, vzpomíná.

Slavnostní chvíle odhalení pamětní desky začíná.

Shromáždilo se na 200 občanů Líšně.

Z vystoupení starosty měst. obvodu Brno- Líšeň

Slavnostního odhalení se zúčastnil i brněnský primátor

Napětí vrcholí ....

...a paní Blum odhaluje desku

Text desky


Datum poslední úpravy: 17.6.2001
karel.kysilka@post.cz