Make your own free website on Tripod.com

pt.gif (159 bytes)Home
pt.gif (159 bytes)Organizace
pt.gif (159 bytes)Členové
pt.gif (159 bytes)Naše akce
pt.gif (159 bytes)Co připravujeme
pt.gif (159 bytes)Aktuality
pt.gif (159 bytes)Kongres
pt.gif (159 bytes)Links
pt.gif (159 bytes)English

svu_nadpis.gif (2589 bytes)

svu.gif (827 bytes)

svu_brno.gif (2535 bytes)
pt.gif (159 bytes)Stránky SVU Washington
pt.gif (159 bytes)Vzpomínka na 18. Světový kongres SVU v Brně
pt.gif (159 bytes)Rezoluce SVU z Plenárního zasedání u příležitosti konání 20. Světového kongresu SVU
pt.gif (159 bytes)O Zlíně ve Washinmgtonu
pt.gif (159 bytes)Obrazová galerie z kongresu

Nové webové stránky SVU Washington - www.svu2000.org

 

20. Světový kongres SVU,
Washington, USA, 9. - 13. srpna 2000

20th SVU World Congress, Washington DC, August 9 - 13, 2000

 

Jubilejní, 20. kongres Společnosti pro vědy a umění se konal v létě tohoto roku v hlavním městě Spojených států. Byla to mimořádná, výjimečná a pamětihodná událost v historii naší Společnosti.   Základní myšlenkou sjezdu bylo téma

Občanská společnost a demokracie v novém tisíciletí

V den zahájení a ukončení kongresu se konala dvě plenární zasedání

- úvodní retrospektivní: 1000 Years - Czechs and Slovaks Who Made the Difference
a závěrečné, perspektivní: In Viewing the New Millenium.

Mimo to se uskutečnil speciální seminář o příspěvku Čechů a Slováků k rozvoji demokracie a humanity.

Program:

Středa 9. srpna 2000 Registrace
Dopoledne: Zahájení kongresu
Odpoledne: Plenární schůze nebo předáška pana presidenta Havla o občanské společnosti
Večer: Umělecká výstava a recepce na Velvyslanectví České republiky
Čtvrtek 10. srpna Dopoledne: Přednášky
Odpoledne: Přednášky
Večer: Slavnostní koncert
Pátek 11. srpna Dopoledne a odpoledne: Předášky
Valná hromada členstva
Večer: Divadelní představení
Josef Topol: Hodina lásky
Sobota 12. srpna Dopoledne a odpoledne: Přednášky
Večer: Slavnostní banket na lodi Spirit of Washington a plavba po řece Potomac
Neděle 13. srpna Ukončení kongresu
Zájezd na University of Virginia a Monticello.

Kongresu se zúčastnili oficiální hosté, mezi nimiž byli senátorka dr. Jaroslava Moserová, prof.ing. Václav Klaus, dr Petr Pithart,   Alexandr Vondra, Martin Bútora a Pál Czáky.

Kongres se konal za pozornosti českých, slovenských i amerických nejvyšších autorit:

- pozdravné poselství presidenta republiky Václava Havla
- konání kongresu zaznamenala i Sněmovna representantů
- jakož i účastníky zasedání pozdravil starosta District of Columbia

K našemu zklamání ale zájem o kongres neprojevily vůbec žádné české sdělovací prostředky - ani rozhlas, televize či jediné noviny.

Po návratu byl zaslán příspěvek do MF Dnes a do místních zlínských novin, a přestože bylo téma stále ještě aktuální, odezva nebyla žádná. Text příspěvku:

Pár fotografií ke vzpomínání....


Datum poslední úpravy: 30.11.2000
karel.kysilka@post.cz