Make your own free website on Tripod.com

pt.gif (159 bytes)Home
pt.gif (159 bytes)Organizace
pt.gif (159 bytes)Členové
pt.gif (159 bytes)Naše akce
pt.gif (159 bytes)Co připravujeme
pt.gif (159 bytes)Aktuality
pt.gif (159 bytes)Kongres
pt.gif (159 bytes)Links
pt.gif (159 bytes)English

svu_nadpis.gif (2589 bytes)

svu.gif (827 bytes)

svu_brno.gif (2535 bytes)
pt.gif (159 bytes)Stránky SVU Washington
pt.gif (159 bytes)Vzpomínka na 18. Světový kongres SVU v Brně
pt.gif (159 bytes)Rezoluce SVU z Plenárního zasedání u příležitosti konání 20. Světového kongresu SVU
pt.gif (159 bytes)O Zlíně ve Washinmgtonu
pt.gif (159 bytes)Obrazová galerie z kongresu

Nové webové stránky SVU Washington - www.svu2000.org

18. Světový kongres SVU - Brno, 26. - 28. srpna 1996

brno1.JPG (24237 bytes)

Ve dnech 26. až 28. srpna 1996 ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně, Vysokým učením technickým v Brně a Moravským zemským muzeem v Brně se zde konal v pořadí 18. Světový kongres Společnosti pro vědy a umění.

Základní motto kongresu bylo

Symbióza v poznání, věda, technika a umění

V rámci plenárního zasedání, presidentské panelové diskuse a a šesti hlavních panelů (Společenské vědy, přírodní vědy, lékařství a biomedicína, technické vědy, lesnictví a umění a vědy o umění) se za řečnickým pultem vystřídalo několik desítek přednášejících z celého světa.

brno2.JPG (22613 bytes)

Kongres byl doprovázen společenskými akcemi, výlety a neformálními setkáními účastníků.

brno4.JPG (23506 bytes)

 

brno3.JPG (23651 bytes)
Datum poslední úpravy: 31.3.2000
karel.kysilka@post.cz