Make your own free website on Tripod.com

pt.gif (159 bytes)Home
pt.gif (159 bytes)Organizace
pt.gif (159 bytes)Členové
pt.gif (159 bytes)Naše akce
pt.gif (159 bytes)Co připravujeme
pt.gif (159 bytes)Aktuality
pt.gif (159 bytes)Kongres
pt.gif (159 bytes)Links
pt.gif (159 bytes)English

svu_nadpis.gif (2589 bytes)

svu.gif (827 bytes)

svu_brno.gif (2535 bytes)
pt.gif (159 bytes)Stránky SVU Washington
pt.gif (159 bytes)Vzpomínka na 18. Světový kongres SVU v Brně
pt.gif (159 bytes)Rezoluce SVU z Plenárního zasedání u příležitosti konání 20. Světového kongresu SVU
pt.gif (159 bytes)O Zlíně ve Washinmgtonu
pt.gif (159 bytes)Obrazová galerie z kongresu

Nové webové stránky SVU Washington - www.svu2000.org

 

O Zlíně ve Washingtonu.

9.-13. srpna 2000 se konal 20. světový kongres Československé společnosti pro vědy a umění.

V uplynulém měsíci ve dnech 9. - 13. srpna 2000 se konal v hlavním městě USA ve Washingtonu, 20. světový kongres Československé společnosti pro vědy a umění za účasti významných osobností politického, kulturního a vědeckého života z celého světa, které spojuje zájem o naše dvě země a společná zodpovědnost za demokratickou budoucnost celého světa. Kongres se konal za patronace obou velvyslanců v USA, Alexandra Vondry i Martina Bútory. Z České republiky přijel předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus, místopředseda Senátu Petr Pithart a senátorka Jaroslava Moserová. Ze slovenské strany se jednání kongresu zúčastnil místopředseda Vlády Slovenské republiky Pál Csáky. Kromě nich do Washingtonu přicestovali zástupci našich univerzit, výzkumných a vědeckých ústavů, akademie věd, spisovatelé, vědci, kulturní pracovníci, vysokoškolští učitelé z celého světa, aby se aktivně zapojili do diskusí pod společným heslem Občanská společnost demokracie při vstupu do nového tisíciletí.

Kongres pořádala Československá společnost pro vědy a umění, nepolitická organizace, sdružující české, slovenské, ale i zahraniční osobnosti, které mají zájem o prohlubování spolupráce s Českou a Slovenskou republikou. Společnost byla založena před více než 40 lety a jejími členy jsou nebo byly osobnosti, jako například Rafael Kubelík, Rudolf Firkušný, Václav Škvorecký, Otto Vichterle, Tomáš Baťa, Miloš Forman, Bohumil Hrabal, Antonín Tučapský, Otto Ulč, ale i Madeleine Albright či Václav Havel.

V přednáškových sálech hlaholila čeština společně s angličtinou. Akademický program byl rozdělen do šesti sekcí a v jejich rámci do 20 panelů, z nichž je možno uvést např. panel Česká přítomnost v americké hudební kultuře, Etnické problémy střední Evropy, Ekonomika České republiky, Česká a slovenská moderní básnická tvorba, Lékařství a výzkum medicíny v České republice, Historie umění a architektury, či Češi a Slováci v Americe - retrospektivní pohled.

Pro našeho čtenáře bude jistě zajímavé, že Zlína a zlínského regionu se dotýkalo úzce několik přednášek, a to zejména přednáška mladé doktorandky Columbia University v New Yorku, Kimberley Elman, která hovořila o spojení architektury, kultury a společenského života ve Zlíně v letech 1924 - 1938 (A Question of Intention:Architecture and Ideology in Zlín).

Jinou velmi zajímavou a poutavou přednáškou bylo pojednání Erik Entwistla, muzikologa z University of California v Santa Barbaře o přátelství a spolupráci dvou velikánů naší hudby v zahraničí - Bohuslava Martinů a Rudolfa Firkušného.

Libuše Čačalová, básnířka z Albany ve státě New York, která spolupracuje se Zlínským divadlem přednesla několik básní ze svých sbírek Doteky, Popravy a vzkříšení, Milostný akord a Hlas.

Posluchači ocenili přínos československého dramatu pro světovou kulturu a dotkli se i díla anglického dramatika Toma Stepparda, který má svůj původ ve Zlíně.

Další panely byly zaměřeny na lingvistiku a pedagogiku, armádu a vojenskou historii, tržní ekonomiku, politiku a společnost, životní prostředí a naši společnou odpovědnost za budoucnost Země.

Program byl doplněn množstvím kulturních podniků ( Topolova hra Hodina lásky a Mináčův film Všichni moji blízcí) a výstavy o životě české a slovenské menšiny v USA.

Ukázalo se, že česko-slovenská vzájemnost je pevnější než hranice, které nás dělí od sebe navzájem, a bližší, než oceán, která rozděluje Čechy a Slováky žijící v Evropě a v zámoří. Je naším společným úkolem vstoupit do nového tisíciletí jako vyspělá a kulturní společnost, která cítí svou zodpovědnost za mírový a harmonický vývoj celého lidstva. Příští kongres se bude za dva roky konat v Plzni.

Československá společnost pro vědy a umění má pobočku i v Brně a počet jejích členů po celé Moravě dosahuje zhruba padesátky. Uvítáme všechny zájemce do našich řad, kteří se chtějí na činnosti pobočky podílet. Organizujeme přednášky, návštěvy, výstavy. Spolupracujeme úzce s Masarykovou univerzitou a JAMU v Brně, Palackého univerzitou v Olomouci, Technickou univerzitou v Ostravě, spolupracujeme s Moravskou galerií a slubně se rozvíjí činnost ve spolupráci s Moravským zemským muzeem. Zájemci o bližší informace se mohou obrátit na ing Karla Kysilku, tř. T. Bati 299, Zlín, tel. (067) 710 48 41.

 

Karel Kysilka


Datum poslední úpravy: 30.11.2000
karel.kysilka@post.cz