Make your own free website on Tripod.com

pt.gif (159 bytes)Home
pt.gif (159 bytes)Organizace
pt.gif (159 bytes)Členové
pt.gif (159 bytes)Naše akce
pt.gif (159 bytes)Co připravujeme
pt.gif (159 bytes)Aktuality
pt.gif (159 bytes)Kongres
pt.gif (159 bytes)Links
pt.gif (159 bytes)English

svu_nadpis.gif (2589 bytes)

svu.gif (827 bytes)

svu_brno.gif (2535 bytes)
pt.gif (159 bytes)Stránky SVU Washington
pt.gif (159 bytes)Vzpomínka na 18. Světový kongres SVU v Brně
pt.gif (159 bytes)Rezoluce SVU z Plenárního zasedání u příležitosti konání 20. Světového kongresu SVU
pt.gif (159 bytes)O Zlíně ve Washinmgtonu
pt.gif (159 bytes)Obrazová galerie z kongresu

Nové webové stránky SVU Washington - www.svu2000.org

Co připravujeme:

9. května 2001. Brno. TA´AMEI HAMMIQRA - Biblické akcentace a kantilace. Předhled historie synagogálního přednesu Starého zákona s ukázkami. Přednáší rabín Dr. Michael Dushinsky.

4. dubna 2001. Brno. Literárně hudební odpoledne pod názvem VZPOMÍNKY...
Pořad věnovaný prof. MUDr. Janu Šmardovi, DrSc. u příležitosti udělení Ceny města Brna pro rok 2000.

27. února 2001. Brno. Hudební odpoledne - JSEM, TEDY PŘEMÝŠLÍM. Pořad věnovaný Miloši Hynštovi u příležitosti udělení Ceny města Brna pro rok 2000.

18. prosince 2000. Brno. Spoluúčast na velké kulturní akci - Židovská Morava - židovské Brno. Více k tomu v tiskovém prohlášení presidenta SVU dr. Rechcigla.

9. listopadu 2000 v 16:00 v prostorách Mendeliána Moravského zemského muzea. Výroční schůze s programem:
zpráva o činnosti - 20 Světový kongres SVU - nové projekty - zpráva o hosp. situaci

???: Večer japonských umělců a členů SVU

17.října.2000 : Odhalení desky malíři Ludwigu Blumovi (1891 - 1974)  na jeho rodném domě. Několik fotografií z akce.

25.května 2000, 17:00, v kinosále Dittrichštejnského paláce Moravského zemského muzea Vzpomínka na Přemysla Pittra. Na programu se podílejí Dr. Libuše Paukertová, básník a publicista Miroslav Matouš a rež. Aleš Lowak svým dokumentárním filmem o životě Přemysla Pittra.
20.07.1998 uveřejnila MLADÁ FRONTA DNES článek Jana B. Uhlíře o tomto velkém českém humanistovi.

19. dubna 2000, 17:00 v kinosále Dittrichštejnského paláce Moravského zemského muzea PhDr. Jitka Sedlářová, Aleš Lowák: Co ve filmu nebylo. Filmy A. Lowáka doprovází svým slovem Jitka Sedlářová

4. dubna 2000, 13:50, filosofická fakulta MU Brno : Přednáška prof. dr. Antonína Měšťana z Univerzity ve Freiburgu:
Stereotypy národů v dnešní době - Příklad českého stereotypu Poláka a polského stereotypu Čecha.

22. března 2000: V 17. hod v historickém sále Moravského zemského muzea přednáška ing. K. Kysilky: Emigrace z Českých zemí do USA ve 2. pol. 19. století. Anglická verze zde

 6. - 7. března 2000: Účast na oslavách 150. výročí narození T. G. Masaryka v Hodoníně a Brně. Vědecká konference: T.G.M. a jeho universita v r. 2000


Datum poslední úpravy: 30.11.2000
karel.kysilka@post.cz