Krajské zřízení Moravy a Slezska v roce 1848.

Kreisgliederung Mährens und Schlesiens im Jahre 1848.

Administrative Division of Moravia and Silesia into regions in 1848.

(podle L. Hosáka: Historický místopis Moravy a Slezska v období feudalismu do roku 1848. Ostrava 1967)

Mapy jsou ve formátu GIF (černobílé), 300 dpi, cca 100 - 150 kB.
Karten sind im GIF Format (Schw. u. W.), 300 dpi, cca 100 - 150 kB jede.
Maps were scanned as GIFs (black and white), 300 dpi, each 100 - 150 kB.

Každá mapa zahrnuje hranice všech panství a statků s jejich sídly, rozlišuje města, městečka a vsi, uvádí katolické a protestantské fary a židovské komunity.

Jede Karte schliesst Gränze aller Herrschaften und Güter mit Ihren Sitzen in jeweiligem Kreis ein, die Siedlungen werden unter Städten, Märkten und Dörfern unterschieden, katholische und evagelische Pfarrämter, sowie auch jüdische Komunitäten werden angeführt.

Each map shows the border of individual dominions and estates with their centers, the communities are distinguished into towns, market towns and villages, catholic and protestant parishes  as well as the Juwish communities are shown.

Morava - Mähren - Moravia

brno.gif (167270 bytes)

znojmo.gif (154765 bytes) jihlava.gif (138668 bytes)

kraj Brněnský
BRNO - BRUNN

kraj Znojemský
ZNOJMO - ZNAIM

kraj Jihlavský
JIHLAVA - IGLAU

 

olomouc.gif (182429 bytes) prerov.gif (123167 bytes) hradiste.gif (160640 bytes)

kraj Olomoucký
OLOMOUC - OLMUTZ

kraj Přerovský
PŘEROV - PRERAU

kraj Hradišťský
UH. HRADIŠTĚ
- UNG. HRADISCH

 

Slezsko - Schlesien - Silesia

opava.gif (151834 bytes) tesin.gif (99771 bytes)

kraj Opavský
OPAVA - TROPPAU

kraj Těšínský
TĚŠÍN - TESCHEN

K. Kysilka

1998