pt.gif (159 bytes)Home
pt.gif (159 bytes)Organizace
pt.gif (159 bytes)Členové
pt.gif (159 bytes)Naše akce
pt.gif (159 bytes)Co připravujeme
pt.gif (159 bytes)Aktuality
pt.gif (159 bytes)Kongres
pt.gif (159 bytes)Links
pt.gif (159 bytes)English

svu_nadpis.gif (2589 bytes)

svu.gif (827 bytes)

svu_brno.gif (2535 bytes)
pt.gif (159 bytes)Stránky SVU Washington
pt.gif (159 bytes)Vzpomínka na 18. Světový kongres SVU v Brně
pt.gif (159 bytes)Rezoluce SVU z Plenárního zasedání u příležitosti konání 20. Světového kongresu SVU
pt.gif (159 bytes)O Zlíně ve Washinmgtonu
pt.gif (159 bytes)Obrazová galerie z kongresu

Nové webové stránky SVU Washington - www.svu2000.org

Ludwig Blum
(1891 Brno - 1974 Jerusalem)

Malíř Ludwig Blum se narodil v  židovské rodině v Líšni. Po české obecné škole navštěvoval německé gymnázium v Brně a po maturitě se měl věnovat obchodu. Živý kolorit brněnských zákoutí, tržišť a malebná krajina kolem města probudila v Ludvíkovi umělecké nadání. V r. 1911 začal studovat malířství u Davida Kohna ve Vídni a navštěvoval Akademii. Jeho malování nepřerušila ani válka. Narukoval a po čase se stal, dnes bychom řekli, válečným zpravodajem - malířem. V roce 1920 absolvoval pražskou Akademii u prof. Thiela a vydal se na studijní cestu po západní Evropě. V roce 1923 se poprvé vydal do Palestiny. A maloval - města, krajiny, poušť, stavby,karavanu velbloudů - snažil se zachytit místa prosycená historií. Jeho obrazy jsou plné pastelových barev - šedozelené domy, narůžovělé stráně, žlutý písek, bílošedé domy, zelená pole kibuců, blankytná modř Středozemního moře. je mistrem kompozice - mohutný celek krajiny, moře, či vzdáleného panoramatu města je protkán drobnými detaily - drobnými vlnkami, zrníčky písku, popelavě šedými kameny.

Blum se trvale usadil v Palestině, oženil se zde, zatímco sourozenci zůstali v Československu. Nad Evropou se stahovaly mraky fašismu, naposledy Blum navštívil rodné Brno v roce 1937. Po válce se věnoval práci pro nový Izrael. Vystavoval v 50. letech v New Yorku, Philadelphii, Paříži a Jeruzalémě, ale mezinárodního uznání se mu dostalo až po jeho smrti r. 1974.

(zpracováno podle katalogu výstavy L. Bluma v Moravské galerii v Brně r. 1995 - autorka Jitka Sedlářová)

Některé z Blumových obrazů jsou v majetku Židovského muzea v Praze

Obrazová galerie z odhalení pamětní desky v Brně - Líšni.

Internetové zdroje:

Život a dílo Ludwiga Bluma
Blum Ludwig
Pohled na Jeruzalem z r. 1954
Mayanot Gallery - Ludwig Blum
Mayanot Gallery - Ludwig Blum Catalogue
Mayanot Gallery - On the Way to the Dead Sea

Šířeji o židovském a izraelském malířství:
Stern Fine Art Gallery - Jewish and Israeli Artists

Zpráva v MF Dnes
Odhalení pamětní desky L. Blumovi na jeho rodném domě v Brně-Líšni dne 17.10.2000


Datum poslední úpravy: 30.11.2000
karel.kysilka@post.cz