pt.gif (159 bytes)Home
pt.gif (159 bytes)Organizace
pt.gif (159 bytes)Členové
pt.gif (159 bytes)Naše akce
pt.gif (159 bytes)Co připravujeme
pt.gif (159 bytes)Aktuality
pt.gif (159 bytes)Kongres
pt.gif (159 bytes)Links
pt.gif (159 bytes)English

svu_nadpis.gif (2589 bytes)

svu.gif (827 bytes)

svu_brno.gif (2535 bytes)
pt.gif (159 bytes)Stránky SVU Washington
pt.gif (159 bytes)Vzpomínka na 18. Světový kongres SVU v Brně
pt.gif (159 bytes)Rezoluce SVU z Plenárního zasedání u příležitosti konání 20. Světového kongresu SVU
pt.gif (159 bytes)O Zlíně ve Washinmgtonu
pt.gif (159 bytes)Obrazová galerie z kongresu

Nové webové stránky SVU Washington - www.svu2000.org

Co připravujeme:

9. května 2001. Brno. TA´AMEI HAMMIQRA - Biblické akcentace a kantilace. Předhled historie synagogálního přednesu Starého zákona s ukázkami. Přednáší rabín Dr. Michael Dushinsky.

4. dubna 2001. Brno. Literárně hudební odpoledne pod názvem VZPOMÍNKY...
Pořad věnovaný prof. MUDr. Janu Šmardovi, DrSc. u příležitosti udělení Ceny města Brna pro rok 2000.

27. února 2001. Brno. Hudební odpoledne - JSEM, TEDY PŘEMÝŠLÍM. Pořad věnovaný Miloši Hynštovi u příležitosti udělení Ceny města Brna pro rok 2000.

18. prosince 2000. Brno. Spoluúčast na velké kulturní akci - Židovská Morava - židovské Brno. Více k tomu v tiskovém prohlášení presidenta SVU dr. Rechcigla.

9. listopadu 2000 v 16:00 v prostorách Mendeliána Moravského zemského muzea. Výroční schůze s programem:
zpráva o činnosti - 20 Světový kongres SVU - nové projekty - zpráva o hosp. situaci

???: Večer japonských umělců a členů SVU

17.října.2000 : Odhalení desky malíři Ludwigu Blumovi (1891 - 1974)  na jeho rodném domě. Několik fotografií z akce.

25.května 2000, 17:00, v kinosále Dittrichštejnského paláce Moravského zemského muzea Vzpomínka na Přemysla Pittra. Na programu se podílejí Dr. Libuše Paukertová, básník a publicista Miroslav Matouš a rež. Aleš Lowak svým dokumentárním filmem o životě Přemysla Pittra.
20.07.1998 uveřejnila MLADÁ FRONTA DNES článek Jana B. Uhlíře o tomto velkém českém humanistovi.

19. dubna 2000, 17:00 v kinosále Dittrichštejnského paláce Moravského zemského muzea PhDr. Jitka Sedlářová, Aleš Lowák: Co ve filmu nebylo. Filmy A. Lowáka doprovází svým slovem Jitka Sedlářová

4. dubna 2000, 13:50, filosofická fakulta MU Brno : Přednáška prof. dr. Antonína Měšťana z Univerzity ve Freiburgu:
Stereotypy národů v dnešní době - Příklad českého stereotypu Poláka a polského stereotypu Čecha.

22. března 2000: V 17. hod v historickém sále Moravského zemského muzea přednáška ing. K. Kysilky: Emigrace z Českých zemí do USA ve 2. pol. 19. století. Anglická verze zde

 6. - 7. března 2000: Účast na oslavách 150. výročí narození T. G. Masaryka v Hodoníně a Brně. Vědecká konference: T.G.M. a jeho universita v r. 2000


Datum poslední úpravy: 30.11.2000
karel.kysilka@post.cz