pt.gif (159 bytes)Home
pt.gif (159 bytes)Organizace
pt.gif (159 bytes)Členové
pt.gif (159 bytes)Naše akce
pt.gif (159 bytes)Co připravujeme
pt.gif (159 bytes)Aktuality
pt.gif (159 bytes)Kongres
pt.gif (159 bytes)Links
pt.gif (159 bytes)English

svu_nadpis.gif (2589 bytes)

svu.gif (827 bytes)

svu_brno.gif (2535 bytes)
pt.gif (159 bytes)Stránky SVU Washington
pt.gif (159 bytes)Vzpomínka na 18. Světový kongres SVU v Brně
pt.gif (159 bytes)Rezoluce SVU z Plenárního zasedání u příležitosti konání 20. Světového kongresu SVU
pt.gif (159 bytes)O Zlíně ve Washinmgtonu
pt.gif (159 bytes)Obrazová galerie z kongresu

Nové webové stránky SVU Washington - www.svu2000.org

Činnost v roce 2000

Činnost v roce 1999

 

 

 

Jubilejní rok 2000

6. 3. 2000 - udělení čestného doktorátu paní Madeleine Albrightové, ministryni zahraničních věcí USA na půdě Masarykovy univerzity v aule Právnické fakulty. Na zvláštní vstupenky se zúčastnili Bobková Marie a Jan Hysek. Potom jsme oba odcestovali do Hodonína, kde jsme se zúčastnili oslav 150. výročí narození TGM. Na radnici nám byl udělen pamětní list města Hodonína připravený k této významné události.

7. 3. 2000  - bylo několik našich členů pozváno na slastnostní seminář o prezidentu Masarykovi, který pořádala Masarykova společnost. Přednášku zde měl i prof. Mojmír Povolný (Wisconsin). Účast na znovuodhalení  pomníku T.G. Masaryka před budovou Masarykovy univerzity. Pan prof. Povolný měl při této příležitosti samostatný projev.

22. 3. 2000 - v 17. hodin v historickém sále Dietrichsteinského paláce Moravského zemského muzea měl přednášku Ing. Karel Kysilka na téma Vysvěhovalectví z českých zemí do USA v druhé polovině 19. století. Bezprostředně na to se ozval na naše dřívější pozvání pan Prof. PhDr. Antonín Měšťan (přerušil jen svoji nemocniční léčbu na několik dnů) a k termínům, které dal k dispozici, se podařilo spolu s Ústavem české literatury Filozofické fakulty realizovat přednášku v posluchárně Filozofické fakulty MU na téma Stereotypy národů v dnešní době. Univerzita poskytla panu profesoru slevu na ubytování a diskuze po přednášce poklačovala fakticky až do půl osmé večer.

19. 4.  2000 - filmy pana režiséra Aleše Lowáka a nazvali jsme tuto akci Co ve filmu nebylo... Komentář a dodatky k jednotlivým filmům totiž velmi poutavě přednesla paní Dr. Jitka Sedlářová a byl to velice pěkný zážitek (následovala vernisáž rakouských architektů v budově rektorátu VUT - setkání s rektorem a prof. Zwecke z Vídně).

25. 5.  2000 opět v kinosále Dietrichsteinského paláce Moravského zemského muzea v Brně jsme měli vyhrazeny 2 hodiny na zajímavou přednášku pana Miroslava Matouše, básníka a publicisty, autora řady básnických sbírek a biografií Přemysla Pittra. Byl uveden film o životě Přemysla Pittra. Tuto akci nám pomohla připravit paní Dr. Libuše Paukertová (ministerstvo zahraničních věcí Praha), jejíž zdravici pro naši brněnskou vzpomínku na Přemysla Pittra pan Miroslav Matouš zahájil svoji přednášku.

Náš člen Petr Antonín připravil od března do července tyto akce: Dne 30. března v Besedním domě koncert amerického pěveckého sboru s vynikajícími renomovanými sólisty. Na programu skladba Utopia mladého amerického dirigenta J. C. Rommeraina, perfektně zvládl rovněž Beethovenovu mši C-dur pro velký orchestr a sbor.

Na programech uvedena jako pořádající organizace Společnost pro vědy a umění. Další koncert ve spolupráci s SVU byl 23. května, dirigent Dante Anzolini a vynikající orchestr MIT Symphony Orchestra, USA, kteří mistrovsky (i potvrdily kritiky) zvládli 5. symfonii Gustava Mahlera, na závěr pak spolu se Symfonickým orchestrem brněnské konzervatoře zahráli Lašské tance Leoše Janáčka.

Dne 16.5. při příležitosti 70. narozenin koncertní pianistky Věry Lejskové účast našich členů na křtění její nové knížky Muzikantská namlouvání.

Dne 19. 5. 2000  agentura TERRIS 2002 a Československá Společnost pro vědy a umění pořádali společný koncert základních uměleckých škol města Brna a orchestru Wisconsinské univerzity v La Crosse. Úroveň těchto mladých byla rovněž vynikající a hlavně bylo vidět kus dobře odvedené práce s mladými umělci.

Podobný koncert se symfonickým orchestrem brněnské konzervatoře se pak konal 17. července v Brně s dirigentem Turizzianim. Pravidelně orchestr brněnské konzervatoře diriguje prof. Aleš Podařil.

Dne 13. 6. 2000 přijel do Prahy Dr. Miroslav Rechcígl a na tiskovce v prostorách senátu České republiky uvedl svoji novou knížku: Postavy naší Ameriky. Na tomto setkání jsme se poradili o dalším programu pro severomoravská centra (Ostrava, Opava) s pí. Dr. Švábovou a na základě tohoto rozhovoru přivítali jsme pak v Brně pana Rabbiho Dushinskeho. Probrali jsme několik otázek pro seminář o židovském kalendáři a výuce Hebrejštiny na MU.

Člen SVU Pavel Aujezdský, režisér ČT v Brně poskytl pro naši Společnost první díl z plánovaného vícedílného seriálu "Dvojdomí", kde se věnuje prezentaci význačných osobností německo-českého etnika. Např. Ernst Mach, Goedel, Viktor Kaplan a jiní.

Pokud se týče ústavu MPÚ, byli jsme zváni na některé akce, jako: Národnostní menšiny a menšinová politika v ČR, Perspektiva vývoje Evropské obranné a bezpečnostní politiky a transatlantických vztahů. Petr Mooz, ředitel Odboru bezpečnostní politiky ČR rozvedl téma Diplomatická agenda NATO: zkušenosti ze Stálé delegace ČR při NATO a ZEU v Bruselu. Doktor Břetislav Dančák nás o těchto akcích pravidelně informuje a na závěr každého roku dostaneme zprávu o činnosti MPÚ k dispozici. Tak, jak je zcela jistě informován Prof. Dr. Mojmír Povolný, pracují tito v nadaci Konrad Adenauer Stiftung, zastoupení v ČR a ve spolupráci s Institutem pro evropskou politiku a ekonomiku.

Od 8. do 14. srpna účast našich členů na 20. Světovém kongresu SVU ve Washingtonu - samostatná zpráva.

20. září návštěva prof. Karla Absolona, syna světoznámého antropologa v brněnském Zemském muzeu a především v Mendeliánu. Při té příležitosti nahrávka Piňosovy varhaní skladby v chrámu Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí.

13. října tiskovka pro média na Nové radnici, dr. Bobková, dr. Sedlářová a ing. J. Vondál o významu odhalení desky Ludwiga Bluma v Líšni.

17. října odhalení pamětní desky malíře Ludwiga Bluma na jeho rodném domě v Líšni za účasti dcery tohoto světového malíře. Spoluorganizátor pan ing. Jiří Vondál, starosta města Líšně. Přítomno asi 130 lidí . Odhalení se zúčastnil taky pan primátor města Brna a paní Ruth Davis z archivu židovské kultury v New Yorku, dr. Dulfer organizátor akce Rožmberk v Třeboni a Holandsku.

25. října Alois Piňos (člen SVU) narozeniny 75 let. Při té příležitosti koncert z jeho díla v sále JAMU. Blahopřání s kyticí s trikolorou.

28. listopadu koncert Jana Jiraského, absolventa JAMu v Brně, vítěze 5-ti mezinárodních klavírních soutěží. Štáb TV, který koncert snímal tvořili vesměs členové SVU. Jan Jiraský je externím žákem naší členky prof. Aleny Veselé. Oficiální gratulace za Moravskou SVU.

29. listopadu. Večer japonské kultury spolu s právě založeným Japonským klubem v Brně. Ten vede pan Petr Kantor, náš nový člen, žák prof. Rostínského v Tokiu.
Program:
Dr. Bobková
Some folk songs of Okinawa
Mr. Koshi Hirayama
Some differences between the cultural habits and customs of Japan and Czechoslovakia (in English)
Mr. Petr Kantor
Traditional Theatre in Japan (in Czech)
Miss Yumiko Mukai
Art of Calligraphy (in English)

18. prosince. Zahájení projektu K2001 - Židovská Morava, Židovské Brno. Za SVU přivítala Dr. Bobková v 15 hodin Její Excelenci velvyslankyni státu Izrael paní Erellu Hadar v prostorách Brněnské Židovské náboženské obce. Předala jí video o odhalení desky Ludwigu Blumovi a několik fotografií z této akce, samozřejmě s kyticí s logem SVU. V 16:00 podařilo se časově přivítat pana Jiřího Waldese v nově otevřené Moravské Zemské Knihovně, taktéž s kyticí. V 17:00 zahájení výstavy Židovská Kultura na Moravě od 13-ho století do roku 1945. 18:30 mimořádný koncert pana Kantora Malovaného v Národním divadle v Brně.

19. prosince. Diskuzní fórum Křesťanství a Judaismus za přítomnosti pana Rabbího Karola Sidona, Rabbího dr. Andrew Goldsteina, Kardinála E.I. Cassidyho, Kardinála Miloslava Vlka, Jiřího Waldese a Arnošta Lustiga.

<zpět>

 

 

Rok 1999

18. 3. byl slavnostně zahájen Rok Vysokého učení technického (100 výročí založení). Pn té příleži-tosti společné zasedání Akademického senátu a Vědecké Rady VUT v Brně, Rady města ve Sněmovním sále Nové radnice města Brna. Na přípravě se podílel Doc. Dr. Josef Nevrlý.

28. 3. zemřel Václav Adolf Kovanič.

7. 4. - ředitel Numismatického oddělení Zemského muzea, Dr. Kučerovská, Dr. Matalová a Dr. Bobková se zúčastnili slavnostního pohřbu v rodišti V. A. Kovaniče v Hovoranech.

19. 4. -v Křišťálovém sále Staré radnice v Brně konal se koncert Teemu Holma a Junko Holma - Mizuno ze Švýcarska, vítězů světové Schubertovy soutěže v Jeseníku. Na programu skladby Vlastimila Lejska. Přítomni členové naší SVU a manželé Lejskovi. Manželé Lejskovi pořádali v Jeseníku 10. ročník Světové soutěže pro dva klavíry ve dnech 21. - 24. 4.

6. 5. - Mezinárodní politologický seminář. Zváni členové SVU. Organizátor: Břetislav Dančák, doc. Fiala.

20. 5. - V Dietrichsteinském paláci Moravského zemského muzea přednesl svoje „Úvahy a aforismy" prof. RNDr. Stanislav Komenda, Dr.Sc. Na klavír improvizoval prof. Jan Šimíček, vedoucí hudeb-ního vysílání Českého rozhlasu v Brně. Úvodní slovo Dr. Bobková. Uterárně-hudební odpoledne kon-čilo autogremiádou p. prof. Komendy a jeho další připravovaná díla vyvolala velký ohlas.

25. 5. - pňjel do Prahy prezident Společnosti pro vědy a umění Dr. Miloslav Rechcígl. Přednášel na téma „Počátky české emigrace do zemí latinské a severní Ameriky". Z Brna se zúčastnili režisér Aleš Lowak, Ing. Nehybová s manželem, Dr. Bobková. Spolu s členy Výboru pražské skupiny sešli se potom na společnou schůzku s Dr. Rechcíglem. Vyslechli první informace pro konání 20. Kongresu v srpnu 2000 ve Washingtonu. Shodli se na co nejaktivnější a cílevědomé spolupráci pro přípravu tohoto Kongresu.

8. 6. - Benetiční varhanní koncert prof. Aleny Veselé. emeritní rektorky JAMU v bazilice Nanebevzetí panny Marie na Mendlově náměstí na starém Brně. Paní profesorka hrála skladby J. S. Bacha, C. Franka a J. Haydna. Byl to vrcholný hudební zážitek. Výtěžek z tohoto koncertu byl věno-ván na Nadaci pro transplantaci kostní dřeně, organizované Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity.

květen až červenec -Náš člen Petr Antonín v rámci agentury Perform 2002 pořádal koncerty, na které měli volný vstup členové Moravské SVU. Při vystoupení zahraničních těles se vždy zúčastnili i členové brněnských orchestrů. Dirigovali postupně Američané Bruce Chamberlein (20. 5.), Leon Botstein, prof. Středoevropské univerzity v Budapešti (5. 7.), John Thomson (USA 16. 7.), Albert Greer (Kanada 18. 7.). Především je nutno vyzdvihnout koncert Leona Botsteina, který dirigoval rusko-americký orchestr mladých umělců, vynikajících instrumentalistů, jejichž věkový průměr je 25 let a úroveň špičková. Každému z těchto dirigentů byla za Brněnskou skupinu SVU předána při třetím potlesku kytice s logem SVU.

27 - 29. 8. - Pobyt paní Asako Umezu od prof. Rostinského, Tokai University, Tokio. Prorektor pro zahraniční styky prof. Jiří Fukač Dr. Sc. ochotně poskytl nocleh ve studentském hotelu Masarykovy Univerzity. Byť v době kulminace dovolenkového období podařilo se zkontaktovat p. Asako s p. doc.J. Maradou, který jí poradil pro několik podstatných témat pro disertační práci v Tokiu. Kontakty stále trvají a je předpoklad, že pan doc. Marada bude jedním z oponentů budoucí práce v Tokiu. Práce se bude týkat demografické, ekonomické a sociologické situace v České republice po roku 1989. Krátce promluvila i s p. děkanem Filosofické fakuity prof. J. Možným. Právě ve dnech 27. - 29. srpna probí-haly v Brně Mezinárodní folklorní slavnosti a Galantní slavnosti, což výborně zpestřilo prohlídku sta-rého města, takže kromě koncertu na nádvoří Staré radnice se p. Asako zúčastnila i folklorního prů-vodu a shlédla historické šermířské klání rytířů na náměstí Svobody. Srdečný pozdrav z Tokia pňšel do tří dnů od odletu.

22.9. - konalo se vzpomínkové nedělní matiné v Mahenově divadle světové mezzosopranistky paní Soni Červené, která zpívala v Brně po 42 letech. Celou akci totiž zorganizovala p. Dr. Drlíková členka SVU skupiny. Spolupracovala na vzniku knihy „Stýskání zakázáno". Paní Soňa Červená pak podepi-sovala svoji knihu našim členům. Oficiální gratulaci naší skupiny snímala Česká televize.

30. 9. - Konalo se nejprestižnější setkání zástupců Vysokých škol při příležitosti Shromáždění aka-demické obce města Brna ve Sněmovním sále Nové radnice. Po slavnostním ceremoniálu promluvi-li prorektoři šesti Vysokých škol v Brně a sedmým projevem byla zdravice prof. dr. Rechcígla ke stému výročí Vysokého učení technického v Brně, 80. výročí založení Masarykovy univerzity a 80. výročí založení Mendlovy zemědělské univerzity v Brně, kterou přečetla zástupkyně Primátora města.

9.11. - schůze výboru Moravské skupiny v Mendeliánu - porada o hospodářské situaci. Informace o kongresu 2000 ve Washingtonu. Příprava materiálu pro webové stránky.

14.11. - udělena prof. Vlastimilu Lejskovi cena Senior PRIX za celoživotní dílo v Praze.

16. 11. - koncert z díla Vlastimila Lejska pň příležitosti udělení této ceny. Na CE nahráli Renata a Igor Ardaševovi, naši přední pianisté.

30. 11. - naše členka p. doktor Drlíková převzala cenu Opus MUSICUM v pražském Lichtensteinském paláci

9. 12. - konala se v kinosále Dietrichsteinského paláce Moravského zemského muzea přednáška Doc. PhDr. Jana Sedláka, CSc „Brněnský funkcionalismus II". Kromě členů SVU se v hojném počtu účastnili žijící rodinní příslušníci zmíněných architektů (Vízner, Fuchs, Kroha, Kumpošt, Víšek, Rozehnal..). V závěru byli předány novoročenky Moravské skupiny SVU k jubilejnímu roku 2000.
<zpět>


Datum poslední úpravy: 8.2.2001
karel.kysilka@post.cz