pt.gif (159 bytes)Home
pt.gif (159 bytes)Organizace
pt.gif (159 bytes)Členové
pt.gif (159 bytes)Naše akce
pt.gif (159 bytes)Co připravujeme
pt.gif (159 bytes)Aktuality
pt.gif (159 bytes)Kongres
pt.gif (159 bytes)Links
pt.gif (159 bytes)English

svu_nadpis.gif (2589 bytes)

svu.gif (827 bytes)

svu_brno.gif (2535 bytes)
 

pt.gif (159 bytes)Stránky SVU Washington
pt.gif (159 bytes)Vzpomínka na 18. Světový kongres SVU v Brně
pt.gif (159 bytes)Rezoluce SVU z Plenárního zasedání u příležitosti konání 20. Světového kongresu SVU
pt.gif (159 bytes)O Zlíně ve Washinmgtonu
pt.gif (159 bytes)Obrazová galerie z kongresu

Nové webové stránky SVU Washington - www.svu2000.org

Společnost pro vědy a umění ( Czechoslovak Society of Arts and Sciences, Inc.) je kulturní, nestranickou a neziskovou organizací, založenou   na principech svobodného poznávání pravdy a vědomostí, navazování kontaktů mezi lidmi a volné výměně a šíření názorů.

SVU sdružuje vědce, pedagogy, umělce, spisovatele a další jednotlivce na celém světě, které, ať pro svůj  původ nebo vzhledem ke svým zájmům a činnostem, spojuje zájem o Českou a Slovenskou republiku, jejich národy, historii, kulturu a ekonomiku.


Datum poslední úpravy: 30.11.2000
karel.kysilka@post.cz