pt.gif (159 bytes)Home
pt.gif (159 bytes)Organizace
pt.gif (159 bytes)Členové
pt.gif (159 bytes)Naše akce
pt.gif (159 bytes)Co připravujeme
pt.gif (159 bytes)Aktuality
pt.gif (159 bytes)Kongres
pt.gif (159 bytes)Links
pt.gif (159 bytes)English

svu_nadpis.gif (2589 bytes)

svu.gif (827 bytes)

svu_brno.gif (2535 bytes)
pt.gif (159 bytes)Stránky SVU Washington
pt.gif (159 bytes)Vzpomínka na 18. Světový kongres SVU v Brně
pt.gif (159 bytes)Rezoluce SVU z Plenárního zasedání u příležitosti konání 20. Světového kongresu SVU
pt.gif (159 bytes)O Zlíně ve Washinmgtonu
pt.gif (159 bytes)Obrazová galerie z kongresu

Nové webové stránky SVU Washington - www.svu2000.org

Společnost vznikla roku 1958 a jejím posláním v době politické nesvobody bylo sdružovat české a slovenské vědce, umělce a jiné významné osobnosti ze všech zemí světa Během doby se členové SVU sdružovali v místních pobočkách podle zemí a oblastí svého působení.

Členství ve Společnosti je spojeno s velkým mravním závazkem. To si nejlépe uvědomíme nad jmény některých jejích členů, ať současných či zesnulých: Alice Masaryková, Ferdinand Peroutka, Rafael Kubelík, Rudolf Firkušný, Oskar Kokoschka, Jaroslav Seifert, Max Brod, Eugen Suchoň, Tomáš Baťa, Miloš Forman, Václav Havel a mnoho dalších.

Společnost působí po celém světě a její skupiny jsou:
Washington, D.C., Chicago, New York, Boston, Los Angeles, Albany, Cleveland, San Francisco, Pittsburgh, Hartford (USA), Toronto, Montreal, Ottawa, Battawa, Edmonton, Vancouver (Kanada), Melobourne, Sydney, Perth (Australia), Wellington (Nový Zéland), Pretoria (Jižní Afrika), Mnichov, Londýn, Stuttgart, Basilej-Bern-Curych, Vídeň (Evropa) a v poslední době i Praha, Brno, Bratislava a Košice.

Moravská skupina Společnosti byla založena v roce 1996 v Brně u příležitosti konání 18. Světového kongresu Společnosti pro vědy a umění.

Tato skupina spolupracuje úzce s Masarykovou universitou, Vysokým učením technickým, Mendlovou zemědělskou universitou,  Janáčkovou akademí múzických umění, Moravským zemským muzeem, Moravskou galerií, a dalšími vzdělávacími, vědeckými a kulturními zařízeními na Moravě a ve Slezsku.


Naše adresa :

Společnost pro vědy a umění
Moravská skupina v Brně

Fakultní nemocnice Masarykovy university
Jihlavská 20
639 00  B r n o


Datum poslední úpravy: 30.11.2000
karel.kysilka@post.cz