pt.gif (159 bytes)Home
pt.gif (159 bytes)Organizace
pt.gif (159 bytes)Členové
pt.gif (159 bytes)Naše akce
pt.gif (159 bytes)Co připravujeme
pt.gif (159 bytes)Aktuality
pt.gif (159 bytes)Kongres
pt.gif (159 bytes)Links
pt.gif (159 bytes)English

svu_nadpis.gif (2589 bytes)

svu.gif (827 bytes)

svu_brno.gif (2535 bytes)
pt.gif (159 bytes)Stránky SVU Washington
pt.gif (159 bytes)Vzpomínka na 18. Světový kongres SVU v Brně
pt.gif (159 bytes)Rezoluce SVU z Plenárního zasedání u příležitosti konání 20. Světového kongresu SVU
pt.gif (159 bytes)O Zlíně ve Washinmgtonu
pt.gif (159 bytes)Obrazová galerie z kongresu

Nové webové stránky SVU Washington - www.svu2000.org

18. Světový kongres SVU - Brno, 26. - 28. srpna 1996

brno1.JPG (24237 bytes)

Ve dnech 26. až 28. srpna 1996 ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně, Vysokým učením technickým v Brně a Moravským zemským muzeem v Brně se zde konal v pořadí 18. Světový kongres Společnosti pro vědy a umění.

Základní motto kongresu bylo

Symbióza v poznání, věda, technika a umění

V rámci plenárního zasedání, presidentské panelové diskuse a a šesti hlavních panelů (Společenské vědy, přírodní vědy, lékařství a biomedicína, technické vědy, lesnictví a umění a vědy o umění) se za řečnickým pultem vystřídalo několik desítek přednášejících z celého světa.

brno2.JPG (22613 bytes)

Kongres byl doprovázen společenskými akcemi, výlety a neformálními setkáními účastníků.

brno4.JPG (23506 bytes)

 

brno3.JPG (23651 bytes)
Datum poslední úpravy: 31.3.2000
karel.kysilka@post.cz