pt.gif (159 bytes)Home
pt.gif (159 bytes)Organizace
pt.gif (159 bytes)Členové
pt.gif (159 bytes)Naše akce
pt.gif (159 bytes)Co připravujeme
pt.gif (159 bytes)Aktuality
pt.gif (159 bytes)Kongres
pt.gif (159 bytes)Links
pt.gif (159 bytes)English

svu_nadpis.gif (2589 bytes)

svu.gif (827 bytes)

svu_brno.gif (2535 bytes)
pt.gif (159 bytes)Stránky SVU Washington
pt.gif (159 bytes)Vzpomínka na 18. Světový kongres SVU v Brně
pt.gif (159 bytes)Rezoluce SVU z Plenárního zasedání u příležitosti konání 20. Světového kongresu SVU
pt.gif (159 bytes)O Zlíně ve Washinmgtonu
pt.gif (159 bytes)Obrazová galerie z kongresu

Nové webové stránky SVU Washington - www.svu2000.org

 

O Zlíně ve Washingtonu.

9.-13. srpna 2000 se konal 20. světový kongres Československé společnosti pro vědy a umění.

V uplynulém měsíci ve dnech 9. - 13. srpna 2000 se konal v hlavním městě USA ve Washingtonu, 20. světový kongres Československé společnosti pro vědy a umění za účasti významných osobností politického, kulturního a vědeckého života z celého světa, které spojuje zájem o naše dvě země a společná zodpovědnost za demokratickou budoucnost celého světa. Kongres se konal za patronace obou velvyslanců v USA, Alexandra Vondry i Martina Bútory. Z České republiky přijel předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus, místopředseda Senátu Petr Pithart a senátorka Jaroslava Moserová. Ze slovenské strany se jednání kongresu zúčastnil místopředseda Vlády Slovenské republiky Pál Csáky. Kromě nich do Washingtonu přicestovali zástupci našich univerzit, výzkumných a vědeckých ústavů, akademie věd, spisovatelé, vědci, kulturní pracovníci, vysokoškolští učitelé z celého světa, aby se aktivně zapojili do diskusí pod společným heslem Občanská společnost demokracie při vstupu do nového tisíciletí.

Kongres pořádala Československá společnost pro vědy a umění, nepolitická organizace, sdružující české, slovenské, ale i zahraniční osobnosti, které mají zájem o prohlubování spolupráce s Českou a Slovenskou republikou. Společnost byla založena před více než 40 lety a jejími členy jsou nebo byly osobnosti, jako například Rafael Kubelík, Rudolf Firkušný, Václav Škvorecký, Otto Vichterle, Tomáš Baťa, Miloš Forman, Bohumil Hrabal, Antonín Tučapský, Otto Ulč, ale i Madeleine Albright či Václav Havel.

V přednáškových sálech hlaholila čeština společně s angličtinou. Akademický program byl rozdělen do šesti sekcí a v jejich rámci do 20 panelů, z nichž je možno uvést např. panel Česká přítomnost v americké hudební kultuře, Etnické problémy střední Evropy, Ekonomika České republiky, Česká a slovenská moderní básnická tvorba, Lékařství a výzkum medicíny v České republice, Historie umění a architektury, či Češi a Slováci v Americe - retrospektivní pohled.

Pro našeho čtenáře bude jistě zajímavé, že Zlína a zlínského regionu se dotýkalo úzce několik přednášek, a to zejména přednáška mladé doktorandky Columbia University v New Yorku, Kimberley Elman, která hovořila o spojení architektury, kultury a společenského života ve Zlíně v letech 1924 - 1938 (A Question of Intention:Architecture and Ideology in Zlín).

Jinou velmi zajímavou a poutavou přednáškou bylo pojednání Erik Entwistla, muzikologa z University of California v Santa Barbaře o přátelství a spolupráci dvou velikánů naší hudby v zahraničí - Bohuslava Martinů a Rudolfa Firkušného.

Libuše Čačalová, básnířka z Albany ve státě New York, která spolupracuje se Zlínským divadlem přednesla několik básní ze svých sbírek Doteky, Popravy a vzkříšení, Milostný akord a Hlas.

Posluchači ocenili přínos československého dramatu pro světovou kulturu a dotkli se i díla anglického dramatika Toma Stepparda, který má svůj původ ve Zlíně.

Další panely byly zaměřeny na lingvistiku a pedagogiku, armádu a vojenskou historii, tržní ekonomiku, politiku a společnost, životní prostředí a naši společnou odpovědnost za budoucnost Země.

Program byl doplněn množstvím kulturních podniků ( Topolova hra Hodina lásky a Mináčův film Všichni moji blízcí) a výstavy o životě české a slovenské menšiny v USA.

Ukázalo se, že česko-slovenská vzájemnost je pevnější než hranice, které nás dělí od sebe navzájem, a bližší, než oceán, která rozděluje Čechy a Slováky žijící v Evropě a v zámoří. Je naším společným úkolem vstoupit do nového tisíciletí jako vyspělá a kulturní společnost, která cítí svou zodpovědnost za mírový a harmonický vývoj celého lidstva. Příští kongres se bude za dva roky konat v Plzni.

Československá společnost pro vědy a umění má pobočku i v Brně a počet jejích členů po celé Moravě dosahuje zhruba padesátky. Uvítáme všechny zájemce do našich řad, kteří se chtějí na činnosti pobočky podílet. Organizujeme přednášky, návštěvy, výstavy. Spolupracujeme úzce s Masarykovou univerzitou a JAMU v Brně, Palackého univerzitou v Olomouci, Technickou univerzitou v Ostravě, spolupracujeme s Moravskou galerií a slubně se rozvíjí činnost ve spolupráci s Moravským zemským muzeem. Zájemci o bližší informace se mohou obrátit na ing Karla Kysilku, tř. T. Bati 299, Zlín, tel. (067) 710 48 41.

 

Karel Kysilka


Datum poslední úpravy: 30.11.2000
karel.kysilka@post.cz