pt.gif (159 bytes)Home
pt.gif (159 bytes)Organizace
pt.gif (159 bytes)Členové
pt.gif (159 bytes)Naše akce
pt.gif (159 bytes)Co připravujeme
pt.gif (159 bytes)Aktuality
pt.gif (159 bytes)Kongres
pt.gif (159 bytes)Links
pt.gif (159 bytes)English

svu_nadpis.gif (2589 bytes)

svu.gif (827 bytes)

svu_brno.gif (2535 bytes)
pt.gif (159 bytes)Stránky SVU Washington
pt.gif (159 bytes)Vzpomínka na 18. Světový kongres SVU v Brně
pt.gif (159 bytes)Rezoluce SVU z Plenárního zasedání u příležitosti konání 20. Světového kongresu SVU
pt.gif (159 bytes)O Zlíně ve Washinmgtonu
pt.gif (159 bytes)Obrazová galerie z kongresu

Nové webové stránky SVU Washington - www.svu2000.org

 

20. Světový kongres SVU,
Washington, USA, 9. - 13. srpna 2000

20th SVU World Congress, Washington DC, August 9 - 13, 2000

 

Jubilejní, 20. kongres Společnosti pro vědy a umění se konal v létě tohoto roku v hlavním městě Spojených států. Byla to mimořádná, výjimečná a pamětihodná událost v historii naší Společnosti.   Základní myšlenkou sjezdu bylo téma

Občanská společnost a demokracie v novém tisíciletí

V den zahájení a ukončení kongresu se konala dvě plenární zasedání

- úvodní retrospektivní: 1000 Years - Czechs and Slovaks Who Made the Difference
a závěrečné, perspektivní: In Viewing the New Millenium.

Mimo to se uskutečnil speciální seminář o příspěvku Čechů a Slováků k rozvoji demokracie a humanity.

Program:

Středa 9. srpna 2000 Registrace
Dopoledne: Zahájení kongresu
Odpoledne: Plenární schůze nebo předáška pana presidenta Havla o občanské společnosti
Večer: Umělecká výstava a recepce na Velvyslanectví České republiky
Čtvrtek 10. srpna Dopoledne: Přednášky
Odpoledne: Přednášky
Večer: Slavnostní koncert
Pátek 11. srpna Dopoledne a odpoledne: Předášky
Valná hromada členstva
Večer: Divadelní představení
Josef Topol: Hodina lásky
Sobota 12. srpna Dopoledne a odpoledne: Přednášky
Večer: Slavnostní banket na lodi Spirit of Washington a plavba po řece Potomac
Neděle 13. srpna Ukončení kongresu
Zájezd na University of Virginia a Monticello.

Kongresu se zúčastnili oficiální hosté, mezi nimiž byli senátorka dr. Jaroslava Moserová, prof.ing. Václav Klaus, dr Petr Pithart,   Alexandr Vondra, Martin Bútora a Pál Czáky.

Kongres se konal za pozornosti českých, slovenských i amerických nejvyšších autorit:

- pozdravné poselství presidenta republiky Václava Havla
- konání kongresu zaznamenala i Sněmovna representantů
- jakož i účastníky zasedání pozdravil starosta District of Columbia

K našemu zklamání ale zájem o kongres neprojevily vůbec žádné české sdělovací prostředky - ani rozhlas, televize či jediné noviny.

Po návratu byl zaslán příspěvek do MF Dnes a do místních zlínských novin, a přestože bylo téma stále ještě aktuální, odezva nebyla žádná. Text příspěvku:

Pár fotografií ke vzpomínání....


Datum poslední úpravy: 30.11.2000
karel.kysilka@post.cz